Dziękujemy rodzicom, że obdarowują nas najwyższym zaufaniem i pozostawiają pod naszą opieką największy skarb.

Drodzy rodzice, pamiętajcie:

  1. Nasze przedszkole jest czynne w godzinach 7:00 – 18:00. Jeżeli nie możecie odebrać dziecka do godziny 18.00 koniecznie skontaktujcie się z nami telefonicznie.
  2. Dzieci mogą odbierać wyłącznie osoby pisemnie zgłoszone przez rodzica/opiekuna. Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Nie wydamy dziecka osobie zgłoszonej ustnie lub telefonicznie przez rodzica/opiekuna. Prosimy mieć tę kwestię na uwadze, aby odpowiednio wcześniej zgłosić uprawnione osoby. Dzieci mogą odebrać osoby zgłoszone przez rodzica/opiekuna tylko za okazaniem dokumentu tożsamości. Od powyższych nie przysługują odstępstwa!
  3. Jeżeli dziecko wymaga specjalnej diety – konieczne jest podanie szczegółowych zasad (szczególnie przy alergiach pokarmowych).
  4. Prosimy, aby dzieci przychodziły do Przedszkola ubrane odpowiednio do panującej pogody, tak abyśmy mogli bez przeszkód udać się na spacer lub plac zabaw.

Płatności za czesne

Rachunek bankowy: mBank S.A.
72 1140 2004 0000 3502 7667 6384
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy opłata
Płatności należy dokonywać do 5. dnia każdego miesiąca.